Dự đoán xổ số miền trung ngày 20-04-2023 – Dự đoán KQXS miền trung: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình,…

10 min read

Dự đoán XSMT ngày 20-04-2023 – Soi cầu xổ số miền trung

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 5, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65, 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 8 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 87

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 51

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6, 7, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 16, 17, 10

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 7 với 70 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 77 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 103 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 108 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 39

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 64, 47, 75, 76 với 3 lần xuất hiện

 • 47 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 64 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 75 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 76 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 89 với 17 lần xuất hiện

 • 89 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Định

 • 01 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 49 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 47 xuất hiện gần nhất cách đây 27 kỳ
 • 30 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 40 không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 64 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 62 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 95 đã 14 kỳ không xuất hiện
 • 75 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây

mientrung-20-04-2023

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Trị

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Trị ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 75 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 79 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 106 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3 với 101 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 63

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 12 với 4 lần xuất hiện

 • 12 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 66 với 20 lần xuất hiện

 • 66 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Trị

 • 12 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 52 đã 12 kỳ không xuất hiện
 • 15 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 75 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 26 xuất hiện gần nhất cách đây 13 kỳ
 • 08 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 28 không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 68 không xuất hiện trong 19 kỳ gần đây
 • 71 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 09 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 97 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 27 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 90 đã không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 70 đã 12 kỳ không xuất hiện

Dự đoán KQXS Quảng Trị ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 0 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Trị ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 2 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 22

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 77

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Bình

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Bình ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 2, 4, 6, 7 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 11, 12, 14, 16, 17

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 95

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 7 với 71 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 67 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 105 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 114 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 11, 79 với 3 lần xuất hiện

 • 11 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 79 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 02 với 19 lần xuất hiện

 • 02 với 6 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Bình

 • 38 xuất hiện gần nhất cách đây 26 kỳ
 • 98 đã không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 27 đã không xuất hiện trong 24 kỳ gần đây
 • 77 đã 23 kỳ không xuất hiện
 • 29 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 7 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 05

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Cùng chủ đề

More From Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of