Dự đoán XSMN ngày 12-04-2023 – Dự đoán KQXS Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ,…

9 min read

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Đồng Nai

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải tám KQXS Đồng Nai ngày 12-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 0 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 44

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 12 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 81

Dự đoán 2 chữ số cuối của tất cả các giải KQXS Đồng Nai ngày 12-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 75 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 0 với 86 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13, 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 106 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 114 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 04

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 61 với 3 lần xuất hiện

 • 61 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 66 với 15 lần xuất hiện

 • 66 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải đặc biệt KQXS Đồng Nai ngày 12-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 86

miennam-12-04-2023

Dự đoán kết quả xổ số Sóc Trăng

Dự đoán 2 chữ số cuối của tất cả các giải KQXS Sóc Trăng ngày 12-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 79 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 82 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 109 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 7 với 100 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 23, 27

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 64 với 2 lần xuất hiện

 • 64 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 21 với 17 lần xuất hiện

 • 21 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải đặc biệt KQXS Sóc Trăng ngày 12-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 9 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 33, 39

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7, 9 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 75, 95

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải tám KQXS Sóc Trăng ngày 12-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 4 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 4, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 31, 34, 30, 41, 44, 40

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 92

Dự đoán kết quả xổ số Cần Thơ

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải đặc biệt KQXS Cần Thơ ngày 12-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6, 8, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 26, 28, 20

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 4 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61, 64

Dự đoán 2 chữ số cuối của giải tám KQXS Cần Thơ ngày 12-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 4 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 52, 54

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 12 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5, 8 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 95, 98

Dự đoán 2 chữ số cuối của tất cả các giải KQXS Cần Thơ ngày 12-04-2023

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 76 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 84 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 34

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 101 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 106 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 88

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 04 với 2 lần xuất hiện

 • 04 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 00, 28, 86, 18 với 15 lần xuất hiện

 • 00 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 86 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 18 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 28 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Cùng chủ đề

More From Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of