Soi cầu miền nam ngày 06-05-2023 – Soi cầu xổ số miền nam: Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM,…

12 min read

Dự đoán xổ số miền nam ngày 06-05-2023 – Dự đoán KQXS miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Long An

Dự đoán XSLA ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 89

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 76

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 6 với 81 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 74 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 68

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7, 8 với 102 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 1 với 110 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71, 81

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 92 với 2 lần xuất hiện

 • 92 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 71 với 17 lần xuất hiện

 • 71 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Long An

 • 90 đã 18 kỳ không xuất hiện
 • 92 xuất hiện gần nhất cách đây 39 kỳ
 • 52 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 17 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 99 không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 49 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 39 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3, 4, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37, 47, 07

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25

miennam-06-05-2023

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 0 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 7, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 17, 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

Dự đoán XSBP ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 5 với 0 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 52

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 95

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Phước ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 80 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 65 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 36

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 9 với 99 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 108 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 90

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 74 với 3 lần xuất hiện

 • 74 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 77 với 18 lần xuất hiện

 • 77 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Phước

 • 91 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 52 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 39 đã 18 kỳ không xuất hiện
 • 73 xuất hiện gần nhất cách đây 24 kỳ
 • 96 đã không xuất hiện trong 26 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang

Dự đoán xổ số Hậu Giang ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4, 5, 6 với 4 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 40, 50, 60

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 7 với 73 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 78 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 79

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2, 9 với 101 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 106 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25, 95

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 18 với 2 lần xuất hiện

 • 18 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 94 với 19 lần xuất hiện

 • 94 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hậu Giang

 • 73 đã 21 kỳ không xuất hiện
 • 36 không xuất hiện trong 29 kỳ gần đây
 • 35 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 18 không xuất hiện trong 26 kỳ gần đây
 • 79 xuất hiện gần nhất cách đây 23 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6, 7 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 69, 79

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 00

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS TP.HCM ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 82 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2 với 71 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 101 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 108 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 66

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 62, 48, 77 với 3 lần xuất hiện

 • 48 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 62 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 77 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 65 với 18 lần xuất hiện

 • 65 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan TP.HCM

 • 86 đã 18 kỳ không xuất hiện
 • 77 đã 28 kỳ không xuất hiện
 • 11 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 93 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 70 không xuất hiện trong 27 kỳ gần đây
 • 25 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 48 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 5 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59, 50

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 45

Dự đoán XSHCM ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5, 6, 9, 0 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25, 26, 29 ,20

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4, 5 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 2, 3 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 42, 43, 52, 53

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Cùng chủ đề

More From Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of