Soi cầu miền trung ngày 01-02-2024 – Soi cầu XSMT: Quảng Bình, Bình Định, Quảng Trị,…

10 min read

Soi cầu MT ngày 01-02-2024 – Dự đoán KQXS miền trung

Dựa trên số liệu của 100 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Bình

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Bình ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 159 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 155 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 195 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 213 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 02

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 54 với 8 lần xuất hiện

 • 54 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 91, 58, 02 với 27 lần xuất hiện

 • 58 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 02 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 91 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Bình

 • 40 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 36 đã 23 kỳ không xuất hiện
 • 37 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 63 đã 14 kỳ không xuất hiện
 • 53 xuất hiện gần nhất cách đây 14 kỳ
 • 44 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 34 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 78 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây

Dự đoán KQXS Quảng Bình ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 0 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12, 02

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3, 8 với 16 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5, 9 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35, 39, 85, 89

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Bình ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 9 với 7 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 92

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 14 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 05

mientrung-01-02-2024

Dự đoán kết quả xổ số Bình Định

Dự đoán xổ số Bình Định ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 5 với 6 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 51

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1, 2, 3, 7 với 12 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 10, 20, 30, 70

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Định ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 4 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1, 4 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 91, 94

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2 với 15 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7, 0 với 14 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 27, 20

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Định ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 154 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 161 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 71

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 199 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 9 với 200 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 39

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 94, 78, 47 với 9 lần xuất hiện

 • 78 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 94 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 47 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 89 với 29 lần xuất hiện

 • 89 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Định

 • 68 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 71 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 99 không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 79 đã không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây
 • 36 đã 25 kỳ không xuất hiện
 • 27 đã 25 kỳ không xuất hiện
 • 73 không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Quảng Trị

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Quảng Trị ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 1 với 156 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 161 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 203 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 194 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 67

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 12, 35 với 10 lần xuất hiện

 • 12 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 35 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 66 với 30 lần xuất hiện

 • 66 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Quảng Trị

 • 26 đã 16 kỳ không xuất hiện
 • 56 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 31 đã 10 kỳ không xuất hiện
 • 81 không xuất hiện trong 10 kỳ gần đây
 • 23 không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 47 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 17 đã 14 kỳ không xuất hiện
 • 68 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ
 • 20 xuất hiện gần nhất cách đây 12 kỳ

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Quảng Trị ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 5 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 14

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 14 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 7, 0 với 15 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 77, 70

Dự đoán xổ số Quảng Trị ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 4 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 8, 0 với 6 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 88, 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 7 với 15 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 4, 6, 7, 9 với 13 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 74, 76, 77, 79

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Cùng chủ đề

More From Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of