Soi cầu MN ngày 30-09-2023 – Soi cầu XSMN: TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An,…

12 min read

Dự đoán kết quả xổ số miền nam ngày 30-09-2023 – Dự đoán KQXS miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS TP.HCM ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 8 với 71 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 80 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 83

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 9 với 105 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 109 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35, 95

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 43, 48 với 3 lần xuất hiện

 • 43 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 48 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 95, 99 với 17 lần xuất hiện

 • 99 với 4 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 95 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan TP.HCM

 • 58 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 78 đã không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 10 đã 13 kỳ không xuất hiện
 • 07 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 87 đã không xuất hiện trong 14 kỳ gần đây
 • 36 đã 17 kỳ không xuất hiện
 • 44 không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 0 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 1, 6 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 01, 06

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 3 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6, 7 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 76, 77

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5, 9 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 51, 91

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước

Dự đoán XSBP ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 1, 4, 6 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61, 64, 66

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 3, 0 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 11 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 35, 05

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 17

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 05

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3 với 76 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6 với 74 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 36

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 0 với 101 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 9 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 09

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 24 với 2 lần xuất hiện

 • 24 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 79 với 18 lần xuất hiện

 • 79 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Phước

 • 70 đã không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 07 đã không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 21 đã không xuất hiện trong 29 kỳ gần đây
 • 46 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 65 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 85 đã 15 kỳ không xuất hiện
 • 84 không xuất hiện trong 18 kỳ gần đây
 • 24 xuất hiện gần nhất cách đây 20 kỳ

miennam-30-09-2023

Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang

Dự đoán XSHG ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 40

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5, 9 với 7 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 53, 93

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Hậu Giang ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 0 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 2, 4 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62, 64

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 03

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hậu Giang ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 3 với 75 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 81 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 32

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 104 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 36 với 2 lần xuất hiện

 • 36 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 75, 56 với 16 lần xuất hiện

 • 75 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 56 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hậu Giang

 • 37 xuất hiện gần nhất cách đây 21 kỳ
 • 58 đã 21 kỳ không xuất hiện
 • 83 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 32 đã 18 kỳ không xuất hiện
 • 82 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 86 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ

Dự đoán kết quả xổ số Long An

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Long An ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 62

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 12 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 4 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 24

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 4 với 71 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9 với 82 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 49

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 107 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3, 4 với 96 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 03, 04

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 45, 79 với 3 lần xuất hiện

 • 79 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 45 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 04, 06 với 16 lần xuất hiện

 • 04 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất
 • 06 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Long An

 • 45 đã không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 26 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây
 • 79 không xuất hiện trong 27 kỳ gần đây
 • 27 đã không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 41 đã không xuất hiện trong 22 kỳ gần đây
 • 48 không xuất hiện trong 13 kỳ gần đây
 • 38 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 22 không xuất hiện trong 12 kỳ gần đây

Dự đoán XSLA ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 1, 4 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 9, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 12, 19, 10, 42, 49, 40

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6, 7, 9 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 6, 7 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 61, 66, 67, 71, 76, 77, 91, 96, 97

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Cùng chủ đề

More From Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of