Soi cầu xổ số miền nam ngày 13-05-2023 – Soi cầu MN: Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM,…

12 min read

Dự đoán XSMN ngày 13-05-2023 – Dự đoán KQXS miền nam

Dựa trên số liệu của 50 kỳ quay số gần nhất.

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Bình Phước ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 4 với 80 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 6 với 65 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 46

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 1, 9, 0 với 98 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8, 0 với 105 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 18, 10, 98, 90, 08, 00

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 74 với 3 lần xuất hiện

 • 74 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 77 với 18 lần xuất hiện

 • 77 với 1 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Bình Phước

 • 52 không xuất hiện trong 23 kỳ gần đây
 • 39 xuất hiện gần nhất cách đây 19 kỳ
 • 73 đã không xuất hiện trong 25 kỳ gần đây
 • 91 đã không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 96 không xuất hiện trong 27 kỳ gần đây

Dự đoán kết quả xổ số Bình Phước ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 5 với 0 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2, 4 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 52, 54

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1, 9 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 15, 95

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Bình Phước ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 1 với 0 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 6, 7, 0 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 16, 17, 10

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 55

miennam-13-05-2023

Dự đoán kết quả xổ số Hậu Giang

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hậu Giang ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 72 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 0 với 81 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 70

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 104 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 5 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 18 với 2 lần xuất hiện

 • 18 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 94 với 19 lần xuất hiện

 • 94 với 2 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Hậu Giang

 • 79 xuất hiện gần nhất cách đây 24 kỳ
 • 35 xuất hiện gần nhất cách đây 18 kỳ
 • 18 đã không xuất hiện trong 27 kỳ gần đây
 • 36 đã không xuất hiện trong 30 kỳ gần đây
 • 73 đã 22 kỳ không xuất hiện

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Hậu Giang ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 6, 7 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 4 với 3 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 64, 74

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 0 với 10 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 0 với 8 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 00

Dự đoán KQXS Hậu Giang ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 4, 5, 6 với 4 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 0 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 40, 50, 60

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 8 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 3 với 10 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 13

Dự đoán kết quả xổ số Long An

Dự đoán XSLA ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 8 với 2 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 9 với 1 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 89

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 7 với 9 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 6 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 76

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số Long An ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 6, 0 với 82 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 8 với 75 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 68, 08

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 8 với 102 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 1 với 108 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 81

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 92 với 2 lần xuất hiện

 • 92 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 71 với 17 lần xuất hiện

 • 71 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan Long An

 • 39 xuất hiện gần nhất cách đây 21 kỳ
 • 99 không xuất hiện trong 15 kỳ gần đây
 • 92 đã không xuất hiện trong 40 kỳ gần đây
 • 52 đã không xuất hiện trong 16 kỳ gần đây
 • 17 xuất hiện gần nhất cách đây 15 kỳ
 • 90 đã 19 kỳ không xuất hiện

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS Long An ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 3, 4, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 7 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 37, 47, 07

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 2 với 9 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25

Dự đoán kết quả xổ số TP.HCM

Dự đoán 2 chữ số cuối của kết quả xổ số TP.HCM ở tất cả các giải

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là 7 với 82 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 67 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 72

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là chữ số 6 với 102 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 107 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65

Dự đoán lô

Lô xuất hiện ít nhất là 77 với 2 lần xuất hiện

 • 77 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô xuất hiện nhiều nhất là 65 với 18 lần xuất hiện

 • 65 với 0 lần xuất hiện trong 5 kỳ gần nhất

Lô gan TP.HCM

 • 93 xuất hiện gần nhất cách đây 16 kỳ
 • 77 không xuất hiện trong 30 kỳ gần đây
 • 48 xuất hiện gần nhất cách đây 17 kỳ
 • 11 không xuất hiện trong 17 kỳ gần đây
 • 86 không xuất hiện trong 20 kỳ gần đây
 • 25 đã 17 kỳ không xuất hiện
 • 70 đã 29 kỳ không xuất hiện

Dự đoán xổ số TP.HCM ở giải tám

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Hàng chục ít xuất hiện nhất là chữ số 2 với 1 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là chữ số 5, 6, 9, 0 với 4 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 25, 26, 29, 20

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 5 với 8 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là chữ số 2, 3 với 7 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 52, 53

Dự đoán 2 chữ số cuối của KQXS TP.HCM ở giải đặc biệt

Chữ số xuất hiện ít nhất

 • Chữ số hàng chục ít xuất hiện nhất là 5, 8 với 1 lần xuất hiện
 • Hàng đơn vị ít xuất hiện nhất là 9, 0 với 2 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 59, 50, 89, 80

Chữ số xuất hiện nhiều nhất

 • Chữ số hàng chục xuất hiện nhiều nhất là 6 với 10 lần xuất hiện
 • Chữ số hàng đơn vị xuất hiện nhiều nhất là 5 với 9 lần xuất hiện
 • Dự đoán: 65

Chúc bạn may mắn! Để ủng hộ và giúp chúng tôi tiếp tục đưa ra những dự đoán chính xác, hãy nhấn vào nút bên dưới:

Cùng chủ đề

More From Author

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of